top of page

Grundig undersøkelse

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

En behandlingsserie hos en naprapat er som regel på tre til sju behandlinger. Ved akutte tilstander trenger man sjelden mer enn en til to behandlinger. Smertene har da ikke pågått så lenge, og har ikke spredd seg til andre omkringliggende strukturer. Ved å oppsøke naprapat raskt blir man fortere bra igjen. Kroniske smerter krever ofte flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser. Smertene har da pågått i lang tid og har ofte spredd seg til omkringliggende strukturer. Det kreves da flere behandlinger for å få spenninger og stivheten til å slippe taket.

Naprapaten hjelper deg til å bli kvitt unødige og brysomme smerter, som illustrert over. Vonde rygger og nakker den vanligste årsaken til at pasienter søker hjelp, men naprapater behandler alle typer akutte og kroniske plager som er relatert til muskler, sener og skjelett.

Behandling av idrettskader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for naprapatene. Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forebyggende tiltak, med godt resultat.

 

Behandlingsteknikker 

   

Et stort antall publiserte vitenskapelige studier av høy kvalitet har vist svært gode resultater av manuell behandling. Slik behandling har også vist seg å ha få bivirkninger. Det kan vises til den svenske offentlige rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nr 145/1-2 fra 2000. Rapporten heter "Ont i ryggen, ont i nacken" og er en "evidensbaserad kunskapssammanställning". I denne heter det blant annet at for "kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens för att manuell behandling/manipulation, ryggträning og multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring."

 

Behandlingsmetoder

Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon:
Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering:
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling:
Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

Muskeltøyning:
Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

Massasje:
Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

 

IMS:

Intramuskulær stimulering, er det samme som mange kaller «triggerpunkt-behandling» med akupunkturnåler. Dette er ikke kinesisk akupunktur, men en vestleg medisinsk nålebehandling av triggerpunkt. Man kan kanskje tenke seg at man ved massasje klarer å påverke de øvre delane, og til dels midtre partia av ein muskel. Med bruk av IMS kan en nå helt ned til triggerpunktene som sitter dypest.

Rehabilitering og trening:
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

bottom of page