top of page

Om Naprapati

Ved å benytte manuelle metoder behandler naprapaten muskler og ledd for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet for hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem ligger til grunn for naprapatien.

Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske/praktiske kunnskaper. Dette gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter.

Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses- og støtteapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling, og følges vanligvis opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning.

 

Historikk - USA

 

Naprapatiens grunnlegger, Oakley Smith, ble født i Iowa i 1880. Han ble som barn smittet av skarlagensfeber, og gjennomgikk ifølge sin biografi en mengde ulike behandlinger. Han kom etter hvert i kontakt med kiropraktikkens grunnlegger, D. D. Palmer, men heller ikke denne behandlingen ga noen effekt. Den vakte derimot Oakleys interesse for manuell medisin, hvilket førte til at han gjennomgikk den da 6 dager lange utdanningen for å bli kiropraktor. Han var misfornøyd med kiropraktorbehandlingen, og utviklet den videre på egen hånd under tiden som student ved The Medical School of the University of Iowa. Han ga den nye behandlingsformen navnet "Naprapathy". Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet "napravit", som betyr å korrigere, og det greske ordet "Pathos" som betyr lidelse.

Iløpet av 1904-1905 skrev Oakley Smith det som skulle bli de første lærebøkene innen manuell medisin ("A Textbook of Modernized Chiropractic"), og startet i 1907 den første naprapatutdanningen i Chicago.

 

Historikk - Skandinavia

 

Naprapatien ble introdusert til Sverige og Skandinavia av Bjørn Jonsson i 1968, som hadde studert under Oakley Smith ved Chicago National College of Naprapathy. Naprapathögskolan ble grunnlagt i 1970, og har siden starten uteksaminert ca. 1500 naprapater. I 1994 fikk naprapater autorisasjon som helsepersonell i Sverige (og Finland), og i Sverige alene utføres det årlig omkring 1,5 millioner naprapatbehandlinger.

bottom of page